Optisolar logo

 FOTOVOLTAICKÁ OFF-GRID ELEKTRÁRNA PRO RODINNÝ DŮM

JE FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ODDĚLENÁ OD SÍTĚ, KTERÁ DOKÁŽE NAPÁJET VŠECHNY BĚŽNÉ SPOTŘEBIČE, UMÍ ZÁLOHOVAT PROVOZ Z BATEREK ALE I ZE SÍTĚ...

CENY

Nabízíme dvě základní sestavy off-grid fotovoltaických elektráren pro rodinné domy, ceny jsou uvedené na hlavní stránce: 4 kWp a 5 kWp. Pro individuální sestavu nás kontaktujte. Kontaktujte nás také v případě, že máte zájem o sestavu VICTRON energy. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%

Cena Vámi vybrané FVE sestavy bude potvrzena po obhlídce našeho technika. Pokud se neobjeví výrazný zádrhel, který by instalaci prodražil (jako viz. ZDE), bude dodržena uvedená cena.

 

V KONEČNÉ CENĚ FVE OHŘEVU JE ZAHRNUTO:

- studie výnosů FVE
- montáž a zapojení fotovoltaických panelů, včetně uzemnění;
- montáž a zapojení střídače, včetně příslušenství a ochran
- montáž a zapojení dvou zásuvek 230 V, včetně ochran a přepínače sítě
- předvedení provozu, návod k obsluze, revizní zpráva
- kompletní zpracování a vyřízení dotace NZÚ nebo NZÚ light

Podrobné parametry instalace viz dále:

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Pro off grid fotovoltaické elektrárny jsou instalovány fotovoltaické panely s dostatečným výkonem pro napájené spotřebiče. Instalujeme nejmodernější FV panely od renomovaných výrobců jako LONGI, TRINA nebo JA SOALR. Konkrétní typ panelů, který máme aktuálně k dispozici, upřesníme ve smlouvě nebo na dotaz. V ceně jsou kalkulovány panely se stříbrným nebo černým rámem. Za příplatek (na dotaz) lze instalovat celočerné panely, popřípadě tzv. bifaciální panely, které z části propouštějí světlo (a generují energii i zadní stranou) - vhodné např. nad terasu. Většina výrobců poskytuje záruku 15 let na konstrukci a 25 let na výkon (alespoň 84,8% původního výkonu po 25 letech provozu).

V ceně je instalace na střechu objektu, který nemá více než (+-) 7,5 m ke hřebenu střechy. Vyšší objekty jsou za příplatek dle výšky a nutnosti stavby lešení nebo použití plošiny. Za příplatek je také instalace na pozemní konstrukci (záleží na typu konstrukce a vzdálenosti panelů od střídače).

ENERGETICKÝ PŘÍNOS - NÁVRATNOST INVESTICE

V podmínkách ČR na ploše s ideální orientací a umístěním se počítá s roční produkcí systému zhruba 1000 x instalovaný výkon.

Například panely o výkonu 10 kWp dosáhnou roční produkce zhruba 10 mWh,

což je při průměrné ceně 5,- Kč za kW roční úspora až *50.000,- Kč.

Záleží na orientaci a umístění střechy - FVE instalovaná na objektu postaveném na rozlehlé rovné ploše (typicky satelitní městečka), se střechou orientovanou převážně k jihu bude mít vyšší výnos (víceméně maximální možný), než FVE instalovaná na objektu někde v údolí pod lesem s orientací střechy východ/západ. Rozdíl ve výnosech bude převážně v zimních měsících, kdy je slunce při východu a při západu nízko na to, aby dostatečně osvítilo panely orientované k těmto stranám. 

Také záleží a na schopnosti zužitkovat vyrobenou energii namísto jejího prodeje do sítě (v případě off grid elektráren dokonce namísto "vyhození z okna"), k tomu dopomohou: 

- aktivní využívání přetoků pro ohřev vody a jiné spotřebiče (jen v případě síťových FVE )
- změna návyků (praní/žehlení když svítí sluníčko),
chytré spotřebiče (co se aktivují při přetocích energie),
bateriové úložiště.

*) Pravděpodobně ne všechnu energii budete schopni zužitkovat nebo uložit. Každému zákazníkovi vytvoříme zdarma, v rámci nabídky, 3D studi jeho instalace - s modelací slunečního svitu a stínění (výnosů) po jednotlivých hodinách v roce, na konkrétní místo (dle GPS a statistiky počasí), s odhadem využité energie dle uživatelského profilu objektu, s odhadem úspor a výdajů na elektrickou energii s instalovanou FVE a porovnání se stavem bez FVE a s odhadem návratnosti.

Příklad studie FVE k náhledu ZDE

POPIS INSTALACE

Off-grid fotovoltaika

je taková, která je izolovaná od veřejné sítě, ale může síť využívat pro zálohu připojených spotřebičů v případě nedostatečného osvitu panelů nebo vybité baterie.

Hlavní rozdí oproti střídači připojenému k distr. síti spočívá v nemožnosti posílání přetoků do sítě (případný vyrobený nevyužitý výkon tak spotřebují panely ve formě tepla), ale také v nemožnosti kombinovat elektřinu z panelů s elektřinou ze sítě - to znamená, že pokud vaše spotřebiče připojené ke střídači přesáhnou svým odběrem jmenovitý výkon střídače (inst. výkon panelů), popřípadě vyčerpají kapacitu baterií, střídač automaticky přepne na síť celý odběr (síťový střídač by pokryl ze sítě jen tu část spotřeby co by nepokryl z panelů).

Výkon této varianty FVE se tak musí navrhovat ideálně na stálý odběr (nebo velkou kapacitu baterií), jinak vyrobená energie přijde vniveč a ekologický i ekonomický přínos FVE výrazně klesne.

Off-grid fotovoltaika je vhodná pro menší objekty, například v chatových osadách bez přívodu elektrické energie, nebo například na obydlích typu mobileheim, ale dá se využít i pro výkonnější fotovoltaické ohřevy vody.

V naceněných off-grid fotovoltaikách je instalovaný měnič značky AZO DIGITAL - Off-Grid ESB, který kromě uživatelské mobilní aplikace nabízí i možnost volby provozu s bateriemi nebo bez baterií (čistě jen na slunce) a navíc vyrábí tzv "čistý sinus" a lze tak k němu připojit všechny běžné spotřebiče, včetně elektroniky nebo motorů (ledničky, pračky, čerpadla...)

V rámci uvedených cen je el. vedení od panelů přes přepěťové ochrany v povrchových lištách ke střídači (v délce do 15m). Střídač a příslušenství (2 zásuvky 230V + rozvodnice, popřípadě + baterie) jsou umístěny v rámci jedné místnosti.

V rámci uvedených cen jsou ke střídači instalovány 2 chráněné zásuvky 230V pro připojení Vašich spotřebičů.

Napojení na rozvody v objektu je však možné, dokonce je možné i napojení rozvodů připojených k distr. síti přes automatickou oddělovací rozvodnici, vše po dohodě ...

Výrobce poskytuje záruku na měniče ESB 3 roky

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A OVLÁDÁNÍ

OCHRANA A PŘEPNUTÍ SÍTĚ

Naše instalace splňují veškeré požadavky na bezpečnost, které stanovují normy. Vnitřní rozvody jsou chráněny instalací přepěťových ochran patřičného typu a počtu a uzemněním. Uzemněné jsou i panely a v případě že je na objektu hromosvod, kterému se instalované panely příliš přiblíží (tzv. "vzdálenost s") nebo má objekt kovovou střechu, jsou panely s hromosvodem spojeny na několika místech. Extra ochranu pro panely pak představuje izolovaný hromosvod HVI (info ZDE).

V ceně instalace je instalace dvou zásuvek, které vedou přes malý rozvaděč s jističem a proudovým chráničem. Při nedostatečném osvitu nebo nedostatečné energii v bateriích střídač automaticky přepne zapojené spotřebiče na síť - záloha instalovaných zásuvek ze sítě je v ceně, ale je nutné, aby hlavní rozvaděč byl ve stejné místnosti se střídačem nebo v jeho blízkosti (např na druhé straně stěny) - delší trasy za příplatek. Celá instalace je od veřejné sítě bezpečně oddělena (vyrobená elektřina nesmí za žádných okolností do veřejné sítě přijít). V ceně instalace jsou také DC přepěťové ochrany a ruční odpojovač DC strany umístěný u střídače. Střídač i rozvaděč s ochranou a přepínáním sítě je nutné umístit do místnosti bez vlhkosti a s přístupem vzduchu (odvod tepla od střídače).

 

UZEMNĚNÍ

V rámci bezpečnosti musí být panely i měnič řádně uzemněné, což se provede připojením ke stávající hlavní uzemňovací svorkovnici v objektu (tzv. "HOP"). Pokud svorkovnice chybí, budeme ji muset zřídit napojením na stávající hromosvod nebo nebo vybudováním zemnící soustavy na pozemku (zatlučené zemnící tyče spojené zemnícím drátem). Zřízení HOP je za poplatek od 4.000,- (cena dle náročnosti - musí vyhovovat měřená hodnota zemního odporu, který závisí na typu podloží, čím písčitější/kamenitější půda , tím potřeba více tyčí a delší drát). Drát je veden v mělké rýze vykopané na pozemku (šířka rýhy 5 - 10 cm) 

 

DOTACE NZÚ / NZÚ LIGHT

 

DOTACI GARANTUJEME A Vše vyřídíme za Vás!

Program Nová zelená úsporám (NZÚ - C2 a C3) pokračuje i po 30.6.2023, jen s mírně upravenými parametry. Smluvně garantujeme získání dotace i pro zakázky podepsané po tomto datu (administrace žádosti ze strany SFŽP začne ale až po letní pauze - 1.září 2023). 

Pro získání dotace NZÚ nebo NZÚ light na off-grid fotovoltaiku je nutné připojení elektrického ohřevu vody, alespoň 45l na 1kWp instalovaného výkonu!

Uvedené výše dotace NZÚ platí pro rodinné domy v Karlovarském a Ústeckém kraji, pro RD v ostatních krajích je výše dotace NZÚ o 10% nižší. Dotace NZÚ light je pro všechny kraje stejná.

Pro to abyste mohli čerpat dotaci NZÚ musíte vlastnit bankovní účet, bankovní identitu, telefon a email. Se zřízením bankovní identity Vám poradí ve Vaší bance, posléze se budete moci přihlásit na stránky https://zadosti.sfzp.cz/, kde si necháte dvěma kliknutími vygenerovat kód, který nám zašlete.

At už hodláte žádat o výplatu dotace předem v rámci NZÚ light nebo o výplatu dotace až po instalaci, vždy za Vás vyplníme veškeré potřebné formuláře (od Vás bude potřeba jen podpis) a postaráme se o hladké vyřízení žádosti.

Ze zkušeností víme, že výplata dotace trvá zhruba 4 týdny od podání žádosti...

 

STRUČNÝ VÝTAH INFORMACÍ Z PODMÍNEK NZÚ PRO RODINNÉ DOMY:

Požadovaný minimální objem akumulačního zásobníku pro FVE ohřev vody (program C2) je 45 litrů teplé vody na kW instalovaného výkonu panelů.

Oprávněnými žadateli o podporu mohou být vlastníci stávajících rodinných domů, stavitelé nových rodinných domů, nabyvatelé nových rodinných domů a v případech územního samosprávného celku i příspěvkové organizace. Žadatelé musí být vlastníky budov, na které je podpora žádána, po celou dobu administrace žádosti. Rodinný dům musí splňovat:

V případě nových staveb musí více než polovina podlahové plochy odpovídat trvalému rodinnému bydlení a být k tomuto účelu určena a užívána. Takový dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Navíc musí být jako RD zapsán v katastru nemovitostí.

V případě Stávajících staveb, je li stavba vedena jako objekt pro rekreaci, lze ji po účely programu považovat za rodinný dům v případě, že žadatel nebo jiná osoba má v objektu zapsaný trvalý pobyt minimálně 24 měsíců před datem podání žádosti (což lze prokázat zápisem místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru obyvatel). Dále jsou za rodinné domy považovány stavby s nejvýše třemi samostatnými byty, obytné části zemědělských usedlostí splňující definici bytu nebo vymezené bytové jednotky v rodinných a bytových domech, které odpovídají rodinným domům. Některé stavby, jako ty nespojené se zemí pevným základem, dočasné stavby nebo výrobky plnící funkci stavby, se za rodinné domy v rámci programu nepovažují a nelze na ně čerpat dotaci.

Plné znění podmínek NZÚ pro rodinné domy najdete ZDE.

 

STRUČNÝ VÝTAH INFORMACÍ Z PODMÍNEK NZÚ LIGHT

Podpora je poskytována buď po realizaci opatření nebo také v plné výši před realizací opatření formou zálohy.

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (viz. výše) na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň

a) žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně1, nebo

b) žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Podporu nelze poskytnout v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20 % celkové plochy RD.

Plné znění podmínek NZÚ LIGHT najdete ZDE

PRŮBĚH ZAKÁZKY

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás a domluvíme si schůzku na místě instalace (v průměru do týdne od kontaktování), na které náš technik prověří veškeré detaily instalace, zodpoví případné dotazy a potvrdí Vám cenu vybrané varianty (popřípadě navrhne nutná opatření k umožnění provozu FVE, viz. Vícepráce). S cenovou nabídkou obdržíte i modelaci výnosů a úspor a návrh smlouvy (náhled). V případě, že nebudete mít návrhy na změny ve smlouvě, dojde k elektronickému podpisu smlouvy (na vyžádání lze dodat i papírovou formu smlouvy k podpisu) a k vystavení zálohové faktury ve výši 50% z dohodnuté ceny, na základě které si s Vámi domluvíme přesný termín montáže a připravíme projektovou dokumentaci k zakázce. Následně provedeme montáž FVE ve stanoveném termínu, včetně revizní kontroly, FVE Vám předvedeme v provozu a zaškolíme Vás jako obsluhu. Předání FVE stvrdíme podpisem protokolu, na základě kterého vystavíme konečnou fakturu na zbylých 50% dohodnuté ceny.

Po obdržení platby potvrdíme veškeré potřebné dokumenty pro čerpání dotace a podáme žádost o její čerpání, ke kterému dojde zhruba do 4 týdnů od podání.

Na práci poskytujeme záruku 5 let, na elektro součástky pak 2 roky. Na měnič, panely a baterie dle specifikace výše nebo ve smlouvě. I po uplynutí záruky na práci Vám samozřejmě budeme k dispozici v případě reklamace panelů.

 

LZE DOKOUPIT

KOMPLET PRO OKAMŽITOU KONTROLU

Pokud chcete mít možnost okamžitě přerušit napájení z fotovoltaických panelů hned za vstupem DC vedení do budovy, zvolte si náš doplněk (který v základu instalujeme všem našim síťovým elektrárnám) a sice motorový odpojovač stringů v kombinaci se STOP tlačítkem vně objektu. Cena tohoto řešení je 7.500,- s DPH,-. Pokud se rozhodnete k panelům instalovat optimizery s řídící jednotkou (viz. níže), netřeba tento komplet, protože jeho funkci splní řídící jednotka optimizerů. V ceně uvedených sestav pro off-grid FVE je manuální odpojovač DC vedení!

 

NANO OCHRANA PANELŮ

Na každý panel naneseme ochrannou NANO vrstvu, která zabrání nadměrnému usazování prachu, respektive umožní dokonalejší působení dešťové vody. Cena 793,- Kč s DPH na 1kW výkonu panelů. Trvanlivost vrstvy je až 5 let.

 

OPTIMIZERY

Pokud je plocha, kam plánujete umístit FV panely částečně zastíněna (komín, stožár), zvažte instalaci optimizerů, které zajistí odpojení aktuálně zastíněného panelu tak, aby neovlivňoval výkon zbylých nezastíněných panelů v sérii.

Na výběr máte možnost instalovat optimizer pouze na zastíněné panely, cena takového řešení je 1.300,-Kč za optimizér pro jeden panel.

anebo instalovat optimizer na všechny panely v instalaci, spolu s řídící jednotkou, kdy bude zajištěno nejen odpojení v případě zastínění, ale získáte i detailní přehled o výkonu jednotlivých panelů po celou jejich životnost (v mobilní aplikaci) a možnost aktivace/deaktivace jednotlivých panelů, například v případě poruchy na panelu. Cena takového řešení je 1.300,-Kč za optimizér pro každý jeden panel + 7.000,-Kč řídící jednotka.