Optisolar logo

fotovoltaika PRO BYTOVÝ DŮM

JE SÍŤOVÁ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA PŘIPOJENÁ K DISTRIBUČNÍ SÍTI, KTERÁ ZÁSOBUJE ELEKTŘINOU VŠECHNY JEDNOTKY V DOMĚ.

CENY

fotovoltaika BYTOVÝ DŮM:     ✔30kWp     40kWp     50kWp

Nabízíme základní sestavy fotovoltaických elektráren pro rodinné domy (ceny, viz. výše). Pro individuální sestavu nás kontaktujte. Kontaktujte nás také v případě, že máte zájem o sestavu VICTRON energy. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%

Cena Vámi vybrané FVE sestavy bude potvrzena po obhlídce našeho technika. Pokud se neobjeví výrazný zádrhel, který by instalaci prodražil (jako viz. ZDE), bude dodržena uvedená cena.

 

V KONEČNÉ CENĚ FVE PRO BYTOVÉ DOMY JE ZAHRNUTO:


- zpracování studie výnosů, včetně 3D modelace objektu a jeho slunečního osvitu v jednotlivých hodinách v roce;
- prezentace na schůzi majitelů jednotek, odpovědi na dotazy;
- zpracování projektové dokumentace a žádosti o připojení u distributora;
- úprava elměrového rozvaděče nebo instalace nové elektroměrové skříně pro elektroměr společné spotřeby (v případě nutnosti);
- montáž a zapojení fotovoltaických panelů, včetně uzemnění;
- použití výškové manipulační techniky a/nebo lešení;
- montáž a zapojení střídače, včetně příslušenství a ochran;
- připojení stávajících rozvodů společné spotřeby v objektu ke střídači (dodávka do sítě a do bytových jednotek);
- zřízení "přetokové zásuvky" v každém bytě;
- předvedení provozu, návod k obsluze, revizní zpráva;
- zajištění "PPP" (prvního paralelního připojení k síti) u distributora;
- kompletní zpracování a vyřízení dotace NZÚ.

Podrobné parametry instalace viz dále:

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Pro fotovoltaické elektrárny připojené k síti instalujeme panely 380 až 450 Wp (až 600 Wp u větších pozemních instalací) - počet a výkon fotovoltaických panelů přizpůsobíme Vaší střeše (nebo pozemku), tak aby byly uspokojeny Vaše požadavky na celkový výkon instalace. Vyšší výkon panelu = větší rozměry panelu. Před instalací obdržíte 3D model Vašeho objektu se znázorněnými panely. 

Instalujeme nejmodernější FV panely od renomovaných výrobců jako LONGI, TRINA nebo JA SOALR. Konkrétní typ panelů, který máme aktuálně k dispozici, upřesníme ve smlouvě nebo na dotaz. V ceně jsou kalkulovány panely se stříbrným nebo černým rámem. Za příplatek (na dotaz) lze instalovat celočerné panely, popřípadě tzv. bifaciální panely, které z části propouštějí světlo (a generují energii i zadní stranou) - vhodné např. nad terasu. Většina výrobců poskytuje záruku 15 let na konstrukci a 25 let na výkon (alespoň 84,8% původního výkonu po 25 letech provozu).

V ceně je instalace na střechu objektu za použití výškové manipulační techniky a/nebo lešení. Instalace na pozemní konstrukci je za příplatek (záleží na typu konstrukce a vzdálenosti panelů od střídače).

ENERGETICKÝ PŘÍNOS - NÁVRATNOST INVESTICE

V podmínkách ČR na ploše s ideální orientací a umístěním se počítá s roční produkcí systému zhruba 1000 x instalovaný výkon.

Například panely o výkonu 10 kWp dosáhnou roční produkce zhruba 10 mWh,

což je při průměrné ceně 5,- Kč za kW roční úspora až *50.000,- Kč.

Záleží na orientaci a umístění střechy - FVE instalovaná na objektu postaveném na rozlehlé rovné ploše (typicky satelitní městečka), se střechou orientovanou převážně k jihu bude mít vyšší výnos (víceméně maximální možný), než FVE instalovaná na objektu někde v údolí pod lesem s orientací střechy východ/západ. Rozdíl ve výnosech bude převážně v zimních měsících, kdy je slunce při východu a při západu nízko na to, aby dostatečně osvítilo panely orientované k těmto stranám. 

Také záleží a na schopnosti zužitkovat vyrobenou energii namísto jejího prodeje do sítě (v případě off grid elektráren dokonce namísto "vyhození z okna"), k tomu dopomohou: 

- aktivní využívání přetoků pro ohřev vody a jiné spotřebiče (jen v případě síťových FVE )
- změna návyků (praní/žehlení když svítí sluníčko),
chytré spotřebiče (co se aktivují při přetocích energie),
bateriové úložiště.

*) Pravděpodobně ne všechnu energii budete schopni zužitkovat nebo uložit. Každému zákazníkovi vytvoříme zdarma, v rámci nabídky, 3D studii jeho instalace - s modelací slunečního svitu a stínění (výnosů) po jednotlivých hodinách v roce, na konkrétní místo (dle GPS a statistiky počasí), s odhadem využité energie dle uživatelského profilu objektu, s odhadem úspor a výdajů na elektrickou energii s instalovanou FVE a porovnání se stavem bez FVE a s odhadem návratnosti.

Příklad studie FVE k náhledu ZDE

POPIS INSTALACE

fotovoltaika PRO BYTOVÝ DŮM

Aby bylo možné připojit fotovoltaiku do veřejné sítě (tak aby bylo možné dodávat energii do jednotek v objektu, prodávat přetoky do sítě a síť využívat paralelně s dodávkou z FVE), musí instalovaný střídač a celá instalace splňovat připojovací podmínky stanovené distributorem el. energie. Naše elektrárny tyto podmínky bezpečně splňují a to včetně povinné úpravy elektroměrové části - uvedené ceny jsou včetně výměny elektroměrového rozvaděče za nový protože se předpokládá, že ve většině bytových domů bude stávající rozvaděč nedostatečný, ať už kvůli potřebnému místu, nedostatečnému vedení nebo kvůli krytu přes elektroměr. Na distr. území PRE (které je pouze v Praze) toto může provádět pouze jejich Spolupracující partner, kterým nejsme (cena bude o to případně ponížena, stejně tak bude ponížena v případě vyhovujícího stávajícího rozvaděče, např. v novostavbách).

V ceně instalace je zahrnut požadavek nových podmínek (instalace po 30.6.2023) pro obdržení dotace NZÚ na připojenou bytovou jednotku (ve výši 10.000,-/b.j.), a sice instalace "přetokové" zásuvky (v podmínkách nazývané "aktivované") do každého z bytů. Tato zásuvka je samostatně jištěná a lze do ní zapojit např. klimatizaci, topení, doplňkový ohřev vody a podobně. Možné je také přímé napojení spotřebiče (do 16A) místo osazování zásuvky. Zásuvka (spotřebič) se v každém z bytů sepne s detekovaným přetokem el. energie do sítě. Další uváděnou variantu splnění požadavku, a sice zvyšování teploty vody v bojlerech v době přetoku také umíme (cena na dotaz).

Nabízíme také možnost instalace nabíjecích míst pro elektroauta včetně vyřízení dotace NZÚ (na jedno nabíjecí místo až 25.000,-) - cena na dotaz, dle specifik instalace.

V ceně instalace je DC vedení od panelů v povrchových lištách nebo trubkách ve stoupačce do místnosti se střídačem a AC vedení od střídače k rozvaděči společné spotřeby. Výkon střídače odpovídá instalovanému výkonu fotovoltaických panelů a konkrétní typ u dané soustavy bude upřesněn ve smlouvě nebo na dotaz.V naceněných sestavách jsou použity střídače značky GoodWe - všechny typy střídačů jsou online a poskytují uživatelské rozhraní pro aplikace SEMS (demo zde).

Cena sestavy se střídači VICTRON energy. na dotaz.

 

GoodWe K-ET/KN-ET plus

Naše hybridní fotovoltaické elektrárny (čili ty připojené k veřejné síti a k bateriím) uvedené v ceníku, obsahují střídače GoodWe K-ET/KN-ET plus. Tento střídač umí sluneční energii ukládat do baterií, měnit ji ze stejnoměrné na střídavou s napětím 230V (resp. 400V) a posílat ji do spotřeby domu nebo jako tzv. přetoky do sítě (nevyužitá energie). V ceně instalace je napojení střídače do sítě tak, aby dodával energii do bytových jednotek v domě i do sítě. V případě sestavy s bateriovým úložištěm bude společná spotřeba objektu napojena na zálohovaný výstup střídače a při výpadku proudu z veřejné sítě zůstane v provozu. Zálohování bytových jednotek při výpadku proudu není ze společného bateriového úložiště možné (pokud není celý dům upraven na jedno odběrné místo, což už není nutné a není to v ceně).

Při běžném provozu slouží bateriové úložiště celému objektu (zásobárna energie na večer), pouze při výpadku sítě napájí jen společnou spotřebu.

Na hybridní střídače GoodWe poskytujeme standardní záruku výrobce 5 let s možností dokupu prodloužené záruky na 10, 15 nebo 20 let (na dotaz).

Hybridní střídače lze provozovat i bez baterií, pokud chcete s pořízením baterek zatím počkat. Takovou variantu Vám naceníme na dotaz, v naceněných variantách bez baterií jsou síťové střídače:

 

GoodWe KT-DT / K-MT / K-DT

Síťové elektrárny (bez baterií) obsahují střídače GoodWe KT-DT / K-MT / K-DT a neposkytují možnost ukládání elektrické energie pro její využití v odpoledních/večerních hodinách. Všechnu energii buď pošlou do aktuální spotřeby nebo jako přetok do sítě. Neposkytují ani možnost provozu z baterií při výpadku sítě. 

Pokud chcete síťovou FVE instalovat v rámci bytového domu, bude vhodné přizpůsobit návyky jednotek vůči slunečnímu svitu (praní, žehlení...) nebo investovat do pokročilejší automatizace domácností (více ZDE). Pokud si v budoucnu budete chtít pořídit baterie, lze to spolu s instalací síťové nabíječky a měniče (na dotaz).

Na síťové střídače GoodWe poskytujeme záruku 10 let a rovněž možnost prodloužení.

 

BATERIE A BMS

1 cyklus baterie znamená vybití ze 100% na 10% nebo 5% kapacity baterie. Baterie jsou určeny pro užívání v denním cyklu.

Nejnižší možná kapacita baterií v kombinaci se střídači GoodWe je 7,1 kWh, která je tvořená bateriemi Pylontech Force. Záruka výrobce na tyto baterie je 50% kapacity po 10 letech provozu nebo minimální hodnota výstupní energie, viz záruční podmínky výrobce ZDE. Výrobce udává životnost baterií minimálně 5000 cyklů při vybití na 10% (15+ let)

Baterie o kapacitách (a jejich násobcích - až 4x) 10 kWh, 14 kWh a 17 kWh, připojené ke střídači GoodWe (do 10kW), jsou tvořené bateriemi Dyness Tower. Záruka výrobce na tyto baterie je 60% kapacity po 10 letech provozu nebo minimální hodnota výstupní energie, viz záruční podmínky výrobce ZDE. Výrobce udává životnost 6 000 cyklů při vybití na 5% kapacity.

Pro střídače GoodWe o výkonu 15 kW a výše jsou (nově) kompatibilní jen baterie GoodWe Lynx, které nabízí kapacitu až 131 kWh. Záruka výrobce na tyto baterie je 70% kapacity po 10 letech provozu nebo minimální hodnota výstupní energie, viz záruční podmínky výrobce ZDE. Výrobce udává dlouhou životnost baterií. Tyto baterie lze na přání nakonfigurovat i k sestavám pod 15 kWp.

Optimální velikost baterie je 1x až 1,5x instalovaný výkon panelů.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY INSTALACE

Naše instalace splňují veškeré požadavky na bezpečnost, které stanovují normy. Vnitřní rozvody jsou chráněny instalací přepěťových ochran patřičného typu a počtu a uzemněním. Uzemněné jsou i panely a v případě že je na objektu hromosvod, kterému se instalované panely příliš přiblíží (tzv. "vzdálenost s") nebo má objekt kovovou střechu, jsou panely s hromosvodem spojeny na několika místech. Extra ochranu pro panely pak představuje izolovaný hromosvod HVI (info ZDE).

V instalacích do 10 kWp jsou v ceně motorové odpojovače, které odpojí DC vedení před nebo za vstupem do objektu. V instalacích nad 10 kW jsou započítané optimizery ke každému panelu spolu s řídící jednotkou, což je od května 2023 dáno vyhláškou - optimizery zajistí odpojení DC vedení těsně za každým z panelů. Odpojení je reakcí na stisknutí bezpečnostního STOP tlačítka zvenku na fasádě objektu.

Povinná instalace optimizerů u instalací nad 10 kWp instalaci sice prodraží, ale přinese Vám i celkem slušnou výhodu do budoucna a sice monitoring jednotlivých panelů v aplikaci, včasnou detekci možné poruchy na panelu (např. odhalení příčiny přílišného snížení výkonu, kdy jeden porouchaný nebo náhle zastíněný panel cizím předmětem ovlivní výkon všech panelů na daném stringu). Postižený panel lze do vyřešení příčiny (servis nebo odstranění stínění) kliknutím odpojit a přemostit aby neovlivňoval zbytek stringu.

Všechny instalované rozvodnice splňují normy a mají výrobní štítek

Střídač, i rozvaděče je možné instalovat uvnitř i venku (nesmí být na přímém slunci a dešti, místnost musí mít možnost větrání). Baterie nesmí být vystaveny mrazu!

 

UZEMNĚNÍ

V rámci bezpečnosti musí být panely i měnič řádně uzemněné, což se provede připojením ke stávající hlavní uzemňovací svorkovnici v objektu (tzv. "HOP"). Pokud svorkovnice chybí, budeme ji muset zřídit napojením na stávající hromosvod nebo nebo vybudováním zemnící soustavy na pozemku (zatlučené zemnící tyče spojené zemnícím drátem). Zřízení HOP je za poplatek od 4.000,- (cena dle náročnosti - musí vyhovovat měřená hodnota zemního odporu, který závisí na typu podloží, čím písčitější/kamenitější půda , tím potřeba více tyčí a delší drát). Drát je veden v mělké rýze vykopané na pozemku (šířka rýhy 5 - 10 cm). Nutnost tohoto opatření Vám sdělí technik po obhlídce.

 

DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 

DOTACI GARANTUJEME A Vše vyřídíme za Vás!

Program Nová zelená úsporám (NZÚ - C3) pokračuje i po 30.6.2023, jen s mírně upravenými parametry. Smluvně garantujeme získání dotace i pro zakázky podepsané po tomto datu (administrace žádosti ze strany SFŽP začne ale až po letní pauze - 1.září 2023). 

Uvedené výše dotace NZÚ platí pro rodinné domy v Karlovarském a Ústeckém kraji vlastněné SVJ, družstvem, fyzickou nebo právnickou osobou , pro RD v ostatních krajích je výše dotace NZÚ o 10% nižší.

Pro domy vlastněné veřejnou správou nebo obcí (jejími příspěvkovými organizacemi) jsou dotace vyšší - pro upřesnění nás kontaktujte.

Pro to abyste mohli čerpat dotaci NZÚ musíte vlastnit bankovní účet, bankovní identitu, telefon a email. Se zřízením bankovní identity Vám poradí ve Vaší bance, posléze se budete moci přihlásit na stránky https://zadosti.sfzp.cz/, kde si necháte dvěma kliknutími vygenerovat kód, který nám zašlete.

Vyplníme za Vás veškeré potřebné formuláře (od Vás bude potřeba jen podpis) a postaráme se o hladké vyřízení žádosti o dotaci.

Ze zkušeností víme, že výplata dotace trvá zhruba 4 týdny od podání žádosti...

 

PODMÍNKY NZÚ PRO BYTOVÉ DOMY VLASTNĚNÉ:

- SVJ nebo bytovým družstvem
- fyzickou nebo právnickou osobou
- veřejnou správou nebo obcí

PRŮBĚH ZAKÁZKY

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás a domluvíme si schůzku na místě instalace (v průměru do týdne od kontaktování), na které náš technik prověří veškeré detaily instalace, zodpoví případné dotazy a potvrdí Vám cenu vybrané varianty (popřípadě navrhne nutná opatření k umožnění provozu FVE, viz. Vícepráce). S cenovou nabídkou obdržíte i modelaci výnosů a úspor a návrh smlouvy (náhled). V případě, že nebudete mít návrhy na změny ve smlouvě, dojde k elektronickému podpisu smlouvy (na vyžádání lze dodat i papírovou formu smlouvy k podpisu) a k vystavení zálohové faktury ve výši 3% z dohodnuté ceny, na základě které podáme žádost o připojení FVE k distr. síti. Pokud distributor žádost o připojení zamítne, můžete zvážit instalaci off-grid fotovoltaiky, jinak Vám vrátíme zálohu v plné výši. Pokud bude ze strany majitelů bytového domu zájem, uspořádáme následně prezentaci navrhnutých variant řešení pro daný objekt.

Pokud distributor žádosti vyhoví nebo jí vyhoví s omezením přetoků, vystavíme druhou zálohovou fakturu na 30% z dohodnuté ceny, na základě které si s Vámi domluvíme přesný termín montáže a připravíme projektovou dokumentaci k zakázce. Následně provedeme montáž FVE ve stanoveném termínu, včetně revizní kontroly, FVE Vám předvedeme v provozu a zaškolíme Vás jako obsluhu. Předání FVE stvrdíme podpisem Předávacího protokolu.

Zbylých 67% nám doplatíte po předání FVE. Po obdržení platby vystavíme revizní zprávu k instalaci, dokončíme projekt do stupně skutečného provedení stavby, vyhotovíme podklady potřebné k podání žádosti o první paralelní připojení - PPP, které distributorovi podáme do 5 pracovních dní od obdržení platby. Revizní zprávu a projekt obdrží také Objednatel v kopii. Po tom co distributor osadí 4Q elektroměr (většinou cca za 3 týdny od podání) podáme žádost o dotaci NZÚ, k jejíž vyplacení dojde zhruba za 1 měsíc od podání.

Na práci poskytujeme záruku 5 let, na elektro součástky pak 2 roky. Na měnič, panely a baterie dle specifikace výše nebo ve smlouvě. I po uplynutí záruky na práci Vám samozřejmě budeme k dispozici v případě reklamace střídače, baterií nebo panelů.